Make your own free website on Tripod.com

AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS RESEARCH STATION, ODAKKALI


묡 劷

. , 䥯, 劷 챖, 幪

 

1.

 • 쬡, 칙 嬩 쏴 嬯 죪 癴 嬯 .
 • 쏴 .
 • 쬡, 줭쬡 嬩 뾙 쬡 秬ՙ .
 • , .
 • 峬䯬 .   泫 .
 • 쬡 .
 • 쬴뾙  쬡 .
 • 屹 .
 • ݫ 뾙 䱹 犱 .

2. ս

        䌽 ս .

        ս 抪, , , 屹 嬩 .

3.

 • 䫩  .
 • 䫩 돳犮 묱뾝   묩 쭮 , 䪣 .   7-8 嬯 묩 .
 • 䫩 , 䊨 () 励 , .

4.

 • ө 묳 䌽 .
 • ө 癶  .
 • , 䌽, , , 粫, 宦 嬩 .
 • 䌽 .
 • ө ¯䪩 쏴 .

5.

 • ,
 • 励 10 .. 죪 嬯 쯬.
 • ף, 䌽 籯, 籊 쏴 .

6. 돳

 • 鹩   돳 30 . . 嬯 죪 .
 • 돳 쬬 쨰 .
 • 돳豩 笵 Ҩ 䌽 .
 • 돳 䌽 .
 • 돳豩 蹱 쬪 礪 쬡 .

7. ݪ

 • 稩 Ҩ 狽 贝 .
 • 嬯 劲 贝 룳犩 䮬 .
 • ݪȩ

8. 쬫

 • 쬫 .

9.

 • 쏴 嬯 죪 .
 • 稩 嫩 䫹岽 .
 • 励 媭 䫹岽   1/4 .
 • 励 Ҩ 狽 䫹岽 돳䪽 쏴 橨 .
 • 쬡 䫹岽 .
 • 쬡 䫹岽 י 䝩 .
 • 슭 .
 • 䫹岽 밴 䪵 .

 

10.

 • 몙 쯬 鹩 짡ՙ

11.

 •  쯬 .
 • 몙 10 . . 嬯 쯬 䭽 ՙ. .
 • 犱 뾙 .
 • 犩 쬪 .
 • 犩 䱯 .
 • 񤡽왩 , ڙ ݴ .

12. 䴬

 • 쬡 䴬䲩 5-10 . . 嬯 .
 • ܫ ܫ犷 䴬䲹 ı 쏴 .
 • 䴬䲹 竨 .
 • 6 䴬䲣, 嬯 죪 嬯 Ȭ 쬡 .
 • 䴬䲹 ڼ 몙 1/2 쏴 嬯 죪   .

13.

 • . , , 칙 白婬 .
 • 媭, 빝 쏴 噬 嬯 .
 • .
 • .
 • Ҩ 狽 .
 • .
 • 励 4 8 쏴 .
 •  䢹 .

14.

 • 쬪 쏴   .

15.

 • 쬪 .
 • ܝ 励 줭 쬡 糹.

16. ķ

 • ķ  Ƚ 쏴 䌽 糩 䩊.
 • 쨰 ı 幩 쏴 쯬.
 • 狹  ķ 먫 쏴 .
 • ķ 쏴 ¯ 쏴 犩.
 • Ȫ ķ 쏴 쯬 .
 • ķ 묱뾝 쏴  .
 • ı 嫩 조 ,, 媽, 紌 .
 • 壋 ı 먫 壋 .
 • գ ı Ƚ .
 • ı 籯嫩 쏴Ȫ 쯬犩 犩 돩 _ 宽 .

17.

 • 屹 쏴 쯣 .
 • 睹 .
 • 뾙 쏴 稹 ˹

18. Ƚ

 • Ƚ 岽 2-3 쏴 屹 .
 • 岽 쏴 檧 ƙ .
 • 岽 稹 .
 • Ƚ 쫩 묊 7 21 嬯 癴 抪 .

19. 究뾬

 • 동 5- 10 . . 2 죪 嬯 .
 • 丯 동 .

20. գ

 • 稹 .
 • ՝  쬡 .
 •   գ 쬪 3-6 쏴  쯣 죪 .

21. 费

 •  䮬 稩 费 몙 돳䪽 ¯䪩 쏴 .
 • 费 ¯䪩 쏴 励 Ҩ 狽 .
 • 쬡 费 .
 • 费 8 犩 .
 • 10 돳 嬯 죪 劷

        .

 • 䪩 费 .

22.

 • 10   쯣 쯬 諹 .
 •   쬡
 • 쬡 묱 쏴 , .
 • .
 • 䳩 .

23. Ӷ

 • Ӷ 묾  25 . 嬯 죪
 • 䌽 嫩 究뾬 뾙 ѣ 쏴
 • 쬪 屹 .

24. 쬫

 • 쬫 뾙
 • 쬫   묾    嬯 쨰 .

25.

 • 몙 崨 .

26. 櫨

 • 몙 쏴 嬯 죪
 • 宦 몙 .
 • 1 0 . 쏴 , , 쨰, , 䌽 .
 • 쬡, 䝤 .
 • 묱뾝 멙 슭 .
 • 宦̹ .
 • 쏴Ȫ .

27.

 •   묝 쏴 .
 • , 몙 쏴 쯣 .
 •  .

28. 䙊

 • 䙊 쏴 쯣 죪 , .
 • 抪 ѣ 쏴 쯣 죪 .
 • ¯䪩 쏴 稹 .
 • 䙊  .
 • Ʃ .                                          
 • 犬 糹.
 • 动 Ȭ ՙ 15 , 15 쏴 2 죪  
 • 쬪 ۡ 犱.

29.白

 • 白 묝 劷 .
 • 뾙 묱뾝 犱 睽 .
 • 뾙 ¯䪩 쏴 묳 质 쭮 .
 • 쏴 Ϩ . 笲 䣯动 񣽷  .

 30.

 • 쬪 嬯 죪 䌽, , 嬹 .
 • 쬪 䌽 抪 .
 • 쬌 .
 • 쬪   뫩 묊Ӫ 7 -14 嬯
 • 抪 .
 • 峬 쬪 精 .
 • 䭩 Ҩ 狽 - 嬯  2 죪  癴 2-3  嬯  .

31.

 • 동 .
 • 䫬 쏴  嬯 2 죪 .
 • Ҩ 狽  동   1  .
 • .
 •  쬪 .
 • 쬪 ڼ 동    嬯 2 죪 . , 䭩 Ҩ 쪌 白婬 .
 • 쬪 띙 糩犩 糩 犩 .
 • 䌽 .
 • 쏴 1-2   .
 •    쏴

32. ի

 • 2  ի  嬯 2 쯬 糩.
 • ի 1 15 嬯 癴 Ҩ 狽 諹 .
 • ի쬪 쏴 쭮 .
 • 諨籱 ի     쏴 .
 • ի 籊 .

33.

 • 䫩 묳 癴 7 嬯   .

34.

 • 쬡 Ҭ 兲 30 . . 2-3 嬯 2-3 .
 • 糩 兲ĩ 빝 励 .
 • 䭩Ҩ 䌽  兲 .

 

35. 籊

 • 籊 쯬 쯬 媭 糩
 • 籊 , 嫩 쏴   Ҩ 쬡 .
 • 籊 쏴 糩.
 • 籊 쏴 糩. 笲 Ϩ            
 • 籊 屹 .
 • 籊, 笩, 늝 멙 .
 • , 嬩 籊, ի, .
 • Ʃ 籊 Ʃ .
 • 䌽, 묱뾝 籊 묱뾝 .
 • ܝ 籊 , 励 .

36. 䶨

        䶨 쬪 , 쏴 嬯 죪  抷 .

        䶨 쬪 䴫 , 쫹 ¯䪩  쏴 .

        䶨 岽 쫩 묊Ӫ 糩 杨 .

 37. 䬪

 • 񣽷, 泥 白婬 䬪岽 쬪 ܬ 쏪% 嬯 죪 .
 • 䬪 岽 ¯ 쏴 .
 • 䬪 쬪 .
 • 쬪 쏴 鹩 Ҩ 䌽 .
 • 쬪 15 . . 쏴 Ȭ칙犷 .

 38. 婵

 • 쬪 몙 ՙ.
 • 쬪 쏴 䌽 .
 • 쬪 쏴 쨰 .
 • .
 • 蹷 񏭊 .

39. ݨ

 • 䌽 동 嬯 䬭 .
 • 동 幩 ķ 쏴 쨰 糩
 • 䌽 동 籊 쏴 .
 • 동 ի 쏴 읳婩 .
 • 칙 동 쏴 .
 • 동 쏴 .
 • 동 嬯 7- 21 嬯 癴 Ҩ 狽 .
 • 䙊, ݨ, 䌽 .
 •  ݨ 嬯 죪 7 21 嬯 癴 䖯 .
 • 嬯 죪 癴 .
 • ݨ 嬯 Ҩ 쬡 .
 • 諹 Ҩ 狽 ݨ .
 • 동 .

 40. 묱

 • 䱯  묱 3 2 쏴 .
 • 3 묱 10 묝 쏴 .
 •  묱 笩 쯬.
 • 돬쬡 묱 .
 • , 嬩 묱 ܝ 쏴 . 2 . . 묱 쏴 .
 • 묱籱  ı 쏴 .
 • , 묱, 쏴 嬯 2 죪 쭮 .
 • 䢺 溺 묱籱 2-3 .
 • 묱 ı 쏴 . .
 • 묱  噹 抱 ՙ . 屹籱 幪.
 • 묱  .

41. 籯

 • 쬪 돳 .
 • 쬪 䩪 쬡 䣯  .
 • 壋 .
 • 돳 2 돬 돬쬡 糩.
 • 3 3 籊 䯣 쬡 .
 • 噹 ũ 糩.
 • 쬪 䩪 , 쬡 .
 • . 籯 ķ 犩 犩 .
 • 5_15 .. 籯 5 120 . 籊 쏴 .
 • 籯 䪽 쏴 狊 Ȥ劷, 峬 .

42. ķ

 • 묩 狹
 •    繱 屹 .
 • 繷 ķ .

43.

 • .
 • 쏴     줵, .
 • 䌽 쫤 .
 • 똹 쭮

44.

 • ܫ .
 • 嫩 ı 宖繷 宭 .
 • , 쏴 .
 • 䌽 .
 • 笱 . ة .

45.

 • ķ 쏴 쯬 쨰 .
 • 嬩 .
 • 幩 (犱 뾙) 䌽 .
 • 3 10 먩 .
 • 幩 癴 Ԯ ة .
 • .

46.

 • 5 쏴 쯬 ū 䣬 .
 • Ƭ 쏴 쯬 쨰 .
 • 쏴 돩 쬡 . 쬡 쬡 .
 • 5 ܝ 顩泥 顩 쬡 .
 • 2_3 돬 쬡 .
 • 쨫 䪬 .
 • 䳩 .
 • 룳犩 쬡 .
 • ¯䪩 쏴 劷 쫭 劷 䌽 .
 • 돳䪽 쏴 쯬 䡪 .

47. 幵

 • ՙ 䭩䌽 .
 • 쏴 洝, , .

48.

 • , 嬩 筨 , 쬬 䬭 .
 • 䮨ܬ ȫ .
 • 䌨ܬ ȫ 돳 조 .

49.

 • 쬡 .
 • 쬪 쬡
 •   , 쬡  .
 • 嫩 쬡 糩.

  Correct citation: 

  Skaria, B. P., Joy, P. P., Mathew, S., Mathew, G., Martin, M., Chacko, B. and Rasheeda, C. A. 2005. Training manual on Medicinal plants for trade and home remedies (Malayalam), 17-18 March 2005, Kerala Agricultural University, Aromatic and Medicinal Plants Research Station, Odakkali, Asamannoor P.O., Ernakulam, India, 108 p.

 
 
Send mail to amprs@satyam.net.in with questions or comments about this web site.
Copyright 2001 AROMATIC AND MEDICINAL PLANTS RESEARCH STATION, KAU
Tel: +91-484-2658221, FAX: +91-484-2659881, URL: http://www.kau.edu/amprs, http://amprskau.tripod.com
Best viewed in IE 5.5 or above, 800x600 screen, scripts enabled.
Webmaster: Dr. P. P Joy,  Last modified: 02/12/07. All Glory to God.